Lanserer nytt og forbedret splittflagg

KNS har valgt å bytte leverandør av splittflagg, etter å ha fått tilbakemeldinger fra medlemmer med forslag til endringer og forbedringer. Den nye leverandøren som skal produsere splittflaggene er Langkilde & Søn fra Danmark. Dette er et velrenommert firma, som også er kongelig hoffleverandør i vårt skandinaviske naboland. KNS har samarbeidet godt med Langkilde & […]