iQFoiL-utstyr på plass – Sparebankstiftelsen DNB

I desember 2020 var vi så heldige å få tildelt 200 000 kr fra sparebankstiftelsen DNB. Midlene var øremerket kjøp av iQFoiL utstyr, som skal brukes av seilere som ønsker å prøve utstyret før de velger om de vil bytte eller ikke. I KNS er vi så heldige å ha mange unge og ivrige iQFoiL-seilere. […]