Vil sikre en trygg idrettshverdag

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sportsklubben Njård har nulltoleranse for all form for diskriminering og uønsket atferd. Idrettspresident Berit Kjøll (bildet) roser de to foreningene, som nå samarbeider aktivt for å motvirke trakassering/mobbing i sine idrettsmiljøer. KNS og Njård er store idrettsklubber med mange medlemmer i alle aldre, og med ansvar for svært mye og […]