Innkalling til ordinært årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte i KNS 2023 Tidspunkt: Torsdag 23. mars kl. 18.00 Sted: Huk Aveny 1 Dagsorden i henhold til Lov for Kongelig Norsk Seilforening: Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret (anders@kns.no) senest én måned før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være […]