Ledige båtplasser

KNS forlenger en brygge og kan tilby faste båtplasser med lysåpning 4,0 m og 4,5 m i vår marina ved Dronningen på Bygdøy. Du betaler en forskuddsleie for 15 år ved avtaleinngang, pluss en tilhørende sesongleie for perioden 1. mai til 15. oktober. Hele marinaen ble rehabilitert i 2021. Det er vann ved alle plasser. […]