Om kns

OM KNS

2019

Det 135. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble holdt 14. mars 2019 i KNS sine lokaler i Huk Aveny. 

Laget av Kompani Kvam