Om kns

OM KNS

2020

Det 136. årsmøte ble for første gang i den stolte seilforeningens lange historie ble avholdt digitalt 29. april 2020, gjennom Microsoft Teams, for at myndighetens koronarestriksjoner skulle bli overholdt. Til stede i årsmøtesalen var derfor kun styreleder Karl-Christian Agerup (til venstre) og Jørgen Stang Heffermehl (dirigent) (til høyre), samt generalsekretær Anders Kristensen, økonomisjef Per Børstein og en referent, alle med to meters avstand. Resterende årsmøtedelegater deltok gjennom Teams, men hadde selvsagt mulighet til å komme med replikker og innsigelser på vanlig måte. 

Laget av Kompani Kvam