Om kns

OM KNS

2021

Det 137. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble holdt 14. mars 2019. På grunn av koronasituasjonen ble møtet avholdt digitalt. 

Laget av Kompani Kvam