Content
Brettseiling med kjøreordning / skoleskyss

Brettseiling med kjøreordning / skoleskyss

Lær brett seiling i aktivitets skoletiden onsdager eller på et helgekurs

Sted: KNS Seilsportsenter, Bygdøy. http://kart.gulesider.no/m/OWU5V

 

For seiltrening dagtid i aktivitetsskoletiden 15.00-17.00, eller 15.30-17.30 etter avtale, har KNS organisert trening med kjøreordning i maxi taxi som henter barna på skolen. 
Henteordning gjelder for alle skoler i stor Oslo uavhengig av antall barn fra den enkelte skole. 

 

Det er krav til medlemskap. 

Informasjon om påmelding

Ved påmelding skal du registrere barnet som skal delta, ikke foresatte.

Påmelding

 

Kurset går over vår og høst sesong, men det er mulig å ta en halv sesong av gangen.

 

Kursdatoer 2021

Vår Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
  11. mai 18. mai 25. mai 1. juni 8. juni 15. juni
             
             
Høst  Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
  24. august 31. august 7. september 14. september 21. september 28. september
             
Vår Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag
  12. mai 19. mai 26. mai 2. juni 9. juni 16. juni
             
             
Høst  Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag
  25. august 1. september 8. september 15. september 22. september 29. september

Seilerne følger krav til mål for opplæring som er definert i KNS WAY.
Dette dokumentet kan lastes ned lengre nede på siden.

I tillegg ivaretar opplæringen Norges Seilforbund mestring over 6 trinn - slik blir du en seiler. Opplæringsplanen heter "Peiling på seiling over 6 trinn"

 


Seilerne MÅ ha egen våtdrakt og våtsko - våtdrakt kan kjøpes på KNS web

Det er ikke krav til eget utstyr som brett, rigg og seil.
Surferne benytter KNS utleiebrett
De som har eget brett kan leie plass i brettstativ.

 

 

Vanlig progresjon er at barna mestrer brett og seil og kan seile alle retninger, kryss, slør.

Alle deltakere må være trygge i vann og i alminnelig god fysisk form.

 

Oppstartshelg:

For å få en god start og bli kjent på seilsportsenteret, med utstyr og trenere anbefaler vi alle å delta på oppstartshelg. Ønsker du å delta på oppstartshelgen huker du av for dette under påmelding. 

 

I løpet av oppstartshelgen blir man kjent på seilsportsenteret, med utstyret, trenere og de andre deltakerne. Man vil ha god tid til å få prøve ulike brett og rigger slik at man lett vet hvilket utstyr man skal benytte på trening.

Oppstartshelg må ikke forveksles med helgekurs.

 

Kursinnhold brett trening dagtid i aktivitetskoletiden kl 1500/15.30 - 17.00/17.30

Vi skifter til våtdrakt - alle deltakerne bør ha egne våtdrakter og våtsko
Bære ut utstyr,
Lære å rigge brett/seil, tilpasse utstyret, gjennomgang av utstyret og bekledning

Teori og praksisøvelser på land og i vann:
Finne vindretning og prate litt om styrke og str på seilet
Lære å bære brett og seil
Lære hvordan du skal stå på brettet
Lære bruk av opphalerline og bruk av kroppen som vekt
Lære hvordan du skal styre brettet med seilet, gå opp mot vinden , falle av med vinden
Startposisjon / krysstak / seile slør med vinden på tvers
Lære å seile på alle vindretninger, kryss, slør og lens
Svømme under seilet
Padle med brett og seil
Taue prosedyre
Lære å komme seg opp på brettet og ut igjen på sjøen hvis du har drevet i land eller på skjær
Ord og uttrykk

 

Leir:

I uke 25 og i uke 32 arrangerer KNS sommerleirene "Sailcamp". 

Dette er sommerleir på dagtid (mandag til fredag)  med fokus på seilopplæring, seilglede og mestring. Deltagerne på våre nybegynner-og viderekommende grupper har fortrinnsrett til å melde seg på SeilCampen. Se mer informasjon her.

 

I uke 26-31 arrangerer KNS sommerleiren "sommermoro". Leiren er åpen for alle uansett nivå. I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing. Se mer informasjon og påmelding her

 

 


 

Windsurfing with  transport from the school
For windsurfing during day time 15.00-17.00 (15.30-17.30 by appointment) KNS has organized surfing which includes pick up at school and Maxi Taxi transport to KNS seilsportsenter, Bygdøy Sjøbad.
To partisipate you need to be a club member.

 

Registration information

When registering, you must register the child and not the parent.

REGISTRATION

You can use the waiting list if the training is fully subscribed.

 

All course dates are listed in the table.

The course is sailing one day per week but if you want to sail several days contact lene@kns.no

Price including driving from school to KNS Sailing Center is NOK 3,000.

 

 

Through play and fun on the water the children receive a basic education.

The surfers follow the requirements for training goals defined in KNS WAY.
This document can be downloaded further down the page.

The course will also follow Norwegian Sailing Federation's mastery over 6 steps - this is how you become a sailor.

Start-up weekend:

To get a good start and get to know the sailing center, with equipment and coaches, we recommend everyone to participate in the start-up weekend. If you want to participate in the start-up weekend, tick this off at the same time as the registration.

 

 

There are no requirements for your own borad / sail. Beginners and advanced sailors can use KNS rental rental.
Those who have their own board can rent a dock space at the pier. 

 

In week 25 and in week 32, KNS arranges the summer camps "Sailcamp" and in week 26 - 31 KNS arranges Sommermoro.

 

All participants must be comfortable in water 

 

 

Course content board training during the day during the activity school time at 1500 / 15.30 - 17.00 / 17.30

We change to wetsuits - all participants should have their own wetsuits and wet shoes
Carry out equipment,
Learn to rig boards / sails, adapt the equipment

Theory and practice exercises on land and in water:
Find wind direction and talk a little about strength and size of the sail
Learn to carry boards and sails
Learn how to stand on the board
Learn the use of the hauling line and the use of the body as weight
Learn how to steer the board with the sail, go up against the wind, fall off with the wind
Starting position 
Learn to sail in all wind directions
Swim under the sail
Paddle with board and sail
Towing procedure
Learn to get up on the board and out again at sea if you have drifted ashore or on reefs
Words and Phrases

 

Filer til nedlastning

Published on Wednesday, October 25, 2017

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Kalender

KNS Seilweekend - for nye og litt erfarne seilere

KNS seilweekend er for nye og litt erfarene seilere. Det blir en spennende seilhelg med introduksjon til seiling i enmannsjolle, tremannsjolle, kjølbåt og vindsurfing.  Vi starter hos Helly Hansen med produktopplæring og...

Les mer

Sommermoro uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

En ukes sommerleir med mye fart og moro på land og på vann!
For alle, uansett nivå.
I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing.

Les mer

Pinsetreff 2021

Pinsen er tiden for første turseilertreff og sosialt på vannet. Bli med i år du også!

Les mer

5.5 meter class Cup Series & World Championship

6.-14. August 2021 at Hankø Yacht Club

Les mer

Text/HTML
KNS har fått ny nettbutikk.

Du finner den på denne siden: https://butikk.kns.no

Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Org. nummer:  970 193 634    Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent  

 Havnevakttelefon

Kun bemannet i sommhalvåret

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16