Content
Optimist seiling med kjøreordning / skoleskyss

Optimist seiling med kjøreordning / skoleskyss

For seiltrening dagtid i aktivitetsskoletiden 15.00-17.00, eller 15.30-17.30 etter avtale, har KNS organisert trening med kjøreordning i maxi taxi som henter barna på skolen. 
Henteordning gjelder for alle skoler i stor Oslo uavhengig av antall barn fra den enkelte skole. 

Det er krav til medlemskap.

Informasjon om påmelding (for english readers scroll down the page)

Ved påmelding skal du registrere barnet som skal delta, ikke foresatte.

PÅMELDING

Hvis treningen er fulltegnet er det fint om du registrer deg på venteliste.
Påmelding venteliste

 

Alle kursdatoer ser du nederst i tabell.

Det er lagt opp til en treningsdag pr uke, valgfri dag mandag til torsdag, men ønsker man å seile flere dager ta kontakt med lene@kns.no

Pris for en treningdag inklusiv kjøring fra skolen til KNS Seilsportsenter er kr 3000,-

 

 

Opplæringen foregår i Optimist, en enmannsjolle, men barna kan starte med å seile to og to sammen inntil de er trygge nok til å seile båten alene. Gjennom lek og moro på vannet får barna en grunnleggende opplæring.

Seilerne følger krav til mål for opplæring som er definert i KNS WAY.
Dette dokumentet kan lastes ned lengre nede på siden.

I tillegg ivaretar opplæringen Norges Seilforbund mestring over 6 trinn - slik blir du en seiler. Opplæringsplanen heter "Peiling på seiling over 6 trinn"

 

Oppstartshelg:

For å få en god start og bli kjent på seilsportsenteret, med utstyr og trenere anbefaler vi alle å delta på oppstartshelg. Ønsker du å delta på oppstartshelg huker du av for dette samtidig med påmeldingen.

 

 

Det er ingen krav til egen båt/seil.Nybegynnere og videregående seilere kan benytte KNS uteleie optimister
De som har egen jolle kan leie båtplass på seilsenteret.

 

Leir:

I uke 25 og i uke 32 arrangerer KNS sommerleirene "Sailcamp". 

Dette er sommerleir på dagtid (mandag til fredag)  med fokus på seilopplæring, seilglede og mestring. Deltagerne på våre nybegynner-og viderekommende grupper har fortrinnsrett til å melde seg på SeilCampen. Se mer informasjon her.

 

I uke 26-31 arrangerer KNS sommerleiren "sommermoro". Leiren er åpen for alle uansett nivå. I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing. Se mer informasjon og påmelding her

 

Alle deltakere må være trygge i vann og i alminnelig god fysisk form.

 

KNS kursdatoer 2021

Kursdatoer 2021 Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag
VÅR 03.mai 10.mai 31.mai 07.jun 14.jun  
HØST 23.aug 30.aug 06.sep 13.sep 20.sep 27.sep
             
Kursdatoer 2021 Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
VÅR 11.mai 18.mai 25.mai 01.jun 08.jun 15.jun
HØST 24.aug 31.aug 07.sep 14.sep 21.sep 28.sep
             
Kursdatoer 2021 Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag
VÅR 11.mai 19.mai 26.mai 02.jun 09.jun 16.jun
HØST 25.aug 01.sep 08.sep 15.sep 22.sep 29.sep
             
Kursdatoer 2021 Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag
VÅR 06.mai 20.mai 27.mai 03.jun 10.jun 17.jun
HØST 26.aug 02.sep 09.sep 16.sep 23.sep 30.sep

 

Optimist sailing with  school transport
For sail training during day time 15.00-17.00 or 15.30-17.30 by appointment, KNS has organized sailing which includes pick up at school and Maxi taxi to KNS seilsportsenter, Bygdøy Sjøbad.
To partisipate you need to be a club member.

 

Registration information

When registering, you must register the child and not the parent.

REGISTRATION

You can use the waiting list if the training is fully subscribed.

 

All course dates are listed in the table.

The course is sailing one day per week, optional day Monday to Thursday, but if you want to sail several days contact lene@kns.no

Price including driving from school to KNS Sailing Center is NOK 3,000.

 

 

The Optimist boat is a one-man dinghy, but the children can start sailing two by two together until they are safe enough to sail the boat alone. Through play and fun on the water the children receive a basic education.

The sailors follow the requirements for training goals defined in KNS WAY.
This document can be downloaded further down the page.

The course will also follow Norwegian Sailing Federation's mastery over 6 steps - this is how you become a sailor.

Start-up weekend:

To get a good start and get to know the sailing center, with equipment and coaches, we recommend everyone to participate in the start-up weekend. If you want to participate in the start-up weekend, tick this off at the same time as the registration.

 

 

There are no requirements for your own boat / sail. Beginners and advanced sailors can use KNS rental rental optimists
Those who have their own dinghy can rent a dock space at the pier. 

 

In week 25 and in week 32, KNS arranges the summer camps "Sailcamp" and in week 26 - 31 KNS arranges Sommermoro.

 

 

All participants must be comfortable in water 

 

 

Filer til nedlastning

Published on Thursday, October 26, 2017

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Kalender

KNS Seilweekend - for nye og litt erfarne seilere

KNS seilweekend er for nye og litt erfarene seilere. Det blir en spennende seilhelg med introduksjon til seiling i enmannsjolle, tremannsjolle, kjølbåt og vindsurfing.  Vi starter hos Helly Hansen med produktopplæring og...

Les mer

Sommermoro uke 26, 27, 28, 29, 30 og 31

En ukes sommerleir med mye fart og moro på land og på vann!
For alle, uansett nivå.
I løpet av uken får barna prøve ulike joller, Optimist, RS Feva, Rs Quest og vindsurfing.

Les mer

Pinsetreff 2021

Pinsen er tiden for første turseilertreff og sosialt på vannet. Bli med i år du også!

Les mer

5.5 meter class Cup Series & World Championship

6.-14. August 2021 at Hankø Yacht Club

Les mer

Text/HTML
KNS har fått ny nettbutikk.

Du finner den på denne siden: https://butikk.kns.no

Din handlekurv er tom
KNS Sponsorer

 

Kongelig Norsk Seilforening
Org. nummer:  970 193 634    Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Telefon: 23 27 56 00
E-post: info@kns.no

KNS Seilsportsenter Ulabrand
Daglig leder: Geir Dahl Andersen
Hengsengveien 31, 0287 Oslo
Telefon: 916 01 352
E-post: geir@kns.no

Dronningen Selskapslokaler
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Telefon: 91 13 18 35
E-post: dronningen@kns.no

Havnekontor:

Kontaktepost: einar@kns.no

 

 Havnesjef   934 08 820   kl. 08.00-16.00 hverdager
 Havneassistent  

 Havnevakttelefon

Kun bemannet i sommhalvåret

  909 82 648   kl. 16.00-21.30 hverdager

  kl. 08.00-21.30 lørdag og søndag

Åpningstider Sekretariatet:
Man-fre kl. 09-16