Bærekraftsplan for bil- og båtpark

• Sykkelparkering på faste eiendommer
• Rimeligere parkeringsavgift for elbiler/hybrid
• Utfasing av bensin/dieselbiler med miljøvennlig alternativer
• Utfasing av bensin/dieselmotorer på ribber, bøyebåter etc med miljøvennlige alternativer
• Elektrifisering av båtparken når det er mulig, både tekniske løsninger og økonomisk
• Investering i robotbøyer som kan erstatte enkelte båter ifbm regatta

Bunnstoff

• Miljøvennlig bunnstoff som skal brukes på alle egne båter
• Opplysning, testresultater og informasjon til medlemmer
• I 2022 skal KNS komme med anbefalinger til produkter og løsninger som skal kunne kjøpes gjennom KNS sine distribusjonskanaler
• Senest 2022 skal alle båter som eies av KNS ha biocidfri bunnstoff
• Nye oppsamlingskummer under KNS båtkraner innen utgangen av 2024
• Totall forbud mot ikke-biosidfri bunnstoff på KNS sine anlegg senest 2030?

Betydelig reduksjon av fossilt brennstoff

• KNS biler fornyes til elektrisk eller hybrid framdrift.
• Saktegående service fartøy oppgraderes til elektrisk framdrift i perioden 2022-25
• Bevisstgjøring av forbruk på ribber og annet som ikke elektrifisere. Utdanning og informasjon av trenere og frivillige.
• Egen tank for drivstoff på Seilsportsenteret for å fjerne ukentlige kjøringer for å fylle drivstoff
• Tilbud av biodiesel i KNS marina i Huk Aveny 1

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam