Bærekraftsplan trening, kurs og medlemmer

  • Strandryddedager
  • Være en del av Hold havet rent – Foredrag for alle seilerne for å skape holdninger, kompetanse og forebygge marin forsøpling
  • Incentiver for å rydde på egenhånd  
  • Sunnere alternativer til mat og drikke på arrangementet, regattaer og i kiosk på eget anlegg
  • Medlemskort er erstattet med medlemsapp – besparelse i porto og interne ressurser og kuttet ut plastikkmedlemskort
  • Adoptert området rundt Seilsportsenteret som vi forplikter oss til å holde det rent
  • Trenerklær i økologisk materiale eller resirkulert materialet.

Rengjøringsmidler

  • Når vi vasker bil og båt, renner rengjøringsmidlene ut i avløp eller rett ut i naturen. Da er det viktig at vaskemidlene ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier. Oppfordre og veilede medlemmer til miljøvennlige vaskemidler – det skal fortløpende utarbeides en positivlist
  • Den mest miljøvennlige rengjøringsformen er å bruke mikrofiber og ingen vaskemidler. Trenger du rengjøringsmidler, bør du velge produkter som har miljømerkene som blant annet Svanen eller Blomsten.

Tips:

1. Kjøp miljømerkede rengjøringsmidler. Se etter miljømerkene svanen eller blomsten. Da unngår du stoffer som klor, optisk hvitt og en del tensider.

2. Styr unna produkter med faremerker, som for eksempel merkene ”giftig”, ”brannfarlig”, ”helsefare”, ”miljøfare”, ”etsende”.

3. Se etter alternativer til klor. De finnes andre mindre miljøbelastende midler, som er like gode som de klorholdige.

4. Unngå i størst mulig grad desinfiserende midler. Kokende vann kan desinfisere for eksempel kniver og skjærebrett brukt til å kytte kylling.

5. Doser riktig. Da belaster du ikke miljøet unødig.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam