Blått Flagg også på Seilsportsenteret

KNS har i flere hår vært sertifisert til Blått Flagg på Dronningen. Nå har også Seilsportsenteret Ulabrand blitt sertifisert.

Det stilles strenge krav til miljøledelse, informasjon, sikkerhet, vannkvalitet, tilgjengelighet, og mye mer for å kunne smykke seg med Blått Flagg-sertifisering. Med det blå flagget vaiende på våre havneområder viser foreningen at vi har en synlig og seriøs forpliktelse ovenfor både mennesker og miljøet.

En av hovedmålsettingene med Blått Flagg-programmet er å koble gjester til omgivelsene, og bidra til læring om de nærliggende naturområdene og det lokale miljøet. Derfor er det gjennom Blått Flagg- programmet satt flere krav til miljøopplæringsaktiviteter gjennom sommersesongen, samt permanent informasjon knyttet til nærliggende natur, lokale økosystemer og sårbare områder.

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam