Det 139. årsmøte avviklet på Dronningen

Kongelig Norsk Seilforening ble stiftet i 1883, og torsdag ble årsmøtet – det 139. i rekken – avviklet på Dronningen festlokaler. På årets møte var det ingen større eller spesielle saker på agendaen, og de formelle punktene på dagsorden, som økonomi, regnskap, budsjett og valg ble behandlet raskt og effektivt i løpet av en drøy time.

Det har blitt noen endringer i styresammensetningen. Håkon Ingvaldsen trer ut av styret, mens Erlend Munkeby rykker opp fra varamedlem til styremedlem. Nytt varamedlem er forretningsmann og Kahoot-gründeren Johan P. Brand.

Styret i KNS ser dermed ut som følger:

Leder: Nils Klippenberg
1.nestleder: Benedicte Bjørland
2.nestleder: Kathrine Baardsen
Styremedlem: Niclas Fure
Styremedlem: Aleksander Wang-Hansen
Styremedlem: Anne Wichstrøm
Styremedlem: Erlend Munkeby
Varamedlem: Anne Grete Sagen
Varamedlem: Johan P. Brand

Nytt æresmedlem

Jørgen Stang Heffermehl ble valgt til nytt æresmedlem for sin livslange innsats for foreningen. Heffermehl har sittet i KNS-styret, vært styreleder, og er nå formann i Ex-klubben. Han har vært en flott representant for KNS på regattabanen i mer enn 50 år.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over ble det også delt ut hederstegn. Anne Wichstrøm ble tildelt hederstegn for sin mangeårige innsats i regattakomiteen. Jørgen og Knut Heje fikk hederstegn for mange års lojal støtte til KNS sine aktiviteter på Hankø. Per Kristian “PK” Ervik ble tildelt hederstegn for mange års innsats for Hankø Race Week og J/70 seilingen i KNS og i Norge.

Bilder fra årsmøtet:

Foto: Christian Ruscetta

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam