Fasiliteter

Fasiliteter

Huk Aveny 1

I Huk Aveny 1 finner du KNS-sekretariatets kontorlokaler, hvor foreningens daglige virke styres fra. Huset har møterom og en større møtesal, som nylig (2022) gjennomgikk en større renovering i samarbeid med vår partner Grundig. Her finner du også havnekontoret/Harbour Master, som betjener KNS-marinaen.

Laget av Kompani Kvam