Søk havneplass

Sommerhavn

Sommerhavnen starter 1. mai hvert år og løper ut uke 41.
KNS tilbyr medlemmer faste båtplasser basert på kontrakter med 15 års forskuddsleie. I tillegg kommer en sesongleie og kostnad for tilgang til strøm for de som ønsker det. Prisene avhenger av båtplassens størrelse. Alle våre mål på båtplasser er å anse som lysåpning. Tildeling av plass gjøres normalt i første kvartal og fakturering skjer primo mars måned. Vi har normalt også noen båtplasser tilgjengelig for ren sesongleie for ett år av gangen.
KNS har også 50 -60 parkeringsplasser innenfor bommen, til disse selges parkeringskort. Parkeringsplassene brukes etter prinsippet om “førstemann til mølla” og det gis ingen plassgaranti.

Her laster du ned søknadsskjema.

Vinterhavn

Fra og med uke 42 tilbyr KNS vinteropplag i boblehavn eller på land for mindre båter. Plassene tilbys primært til medlemmer med fast innskuddsplass, men ved ledig kapasitet vil også medlemmer med sesongleie eller medlemmer med båt i annen havn bli tilbudt plass. Bestilling skjer via direkte epost til per.borstein@kns.no hvor du oppgir dine ønsker (boble/strøm/land/krybbe) og angir eventuell plass du har hatt i sommerhavnen.

Boblehavn
KNS har pr. i dag bobleanlegg på indre del av A-brygga (opp mot A99), B-, C-, X-, I- og på sydsiden av D-brygga (plasser med partallnummer) samt på brygga langs broen over til Dronningen. Ved stor pågang kan vi med relativt enkle grep utvide boblehavnen til hele anlegget.
De som disponerer plasser i havna om sommeren, men ikke skal benytte plassen også som vinterhavn, må være flyttet senest fredag i uke 41. 

Opplag på land
Mens vi har tilnærmet ubegrenset plass i boblehavnen, har vi bare plass til ca. 60 – 70 båter på land.  Max lengde på disse er 28 fot og max tyngde 3000 kg.  For omlag halvparten av disse besørger KNS fellesopptak med innleid kranbil, vanligvis midt i oktober. Utsetting av båtene til våren foregår som regel siste uken i april. For resten avtales individuelt opptak med Havnekontoret.
Landplass krever egen krybbe og opplagsutstyr, men KNS har også noen krybber til utleie. Mast på seilbåt må være tatt ned før løft skjer. 

Scroll Up

Laget av Kompani Kvam