Fasiliteter

Fasiliteter

Dronningens Selskapslokaler

Velkommen til Dronningen Klubb- og Selskapslokaler 

Dronningen Klubb- og Selskapslokaler i 3 etg av Dronningen er eiet av Kongelig Norsk Seilforening

Ved spørsmål ang. lokalene, send epost til: booking@dronningenkontorsenter.no

I mer enn 100 år har Dronningen vært et sentrum i norsk seilsport og klubblokale for Kongelig Norsk Seilforening. Men bygget har også i flere mannsaldre vært en av Oslos mest populære sommerrestauranter. Her er et kort resume av Henrich Nissen-Lies fremstilling av Dronningens historie i boken om Dronningen.

Inntil 1901 var Dronningen» bare navnet på et lite skjær utenfor det kongelige slott «Oscarshall» på Bygdøy. Opprinnelsen til navnet er usikkert. Skjæret ble brukt av lokale fiskere til å dra opp garn og sikkert også båter og skal være navngitt som «Dragningen» på gamle kart. En annen mulig forklaring er at den svensk-norske dronningen skal ha vært sett på skjæret.

Først da lystbåtene måtte flytte fra sin havn på Filipstad ble Dronningen-skjæret interessant for den daværende Kongelig Yachtklub Kristiania, KYK. Men det ble eieren, Hukselskapet, som drev fergetrafikk mellom Kristiania og Bygdøy, som oppførte det første klubbhuset med KYK som leietaker i 1902. Tre år senere gikk KYK og KNS sammen til én forening og under navnet Kongelig Norsk Seilforening. I 1906 kjøpte KNS bygningen som ble utvidet flere ganger i årene som fulgte.

Laget av Kompani Kvam