Informasjon om Killingen

Til alle havnebrukere på Sjøsenteret Killingen og til alle medlemmer av KNS

Som mange allerede har fått med seg, vil KNS overta leiekontrakten på Killingen 01.01.2024.

Etter snart 50 års drift på Killingen gir Sjøsenteret nå stafettpinnen videre til Kongelig Norsk Seilforening. Den nåværende leieavtalen mellom Sjøsenteret Killingen og AS Killingen utløper den 31.desember 2023, og fra og med 1. januar 2024 blir Kongelig Norsk Seilforening (KNS) den nye leietakeren.

KNS legger stor vekt på å ha god kommunikasjon og dialog med alle som har båtplass på Killingen. KNS har ikke anledning til å kontakte dere direkte før 01.01.24. Derfor har vi utarbeidet dette informasjonsskrivet, for å gi innsikt i hva som vil skje fremover.  

Hva skjer med din båtplass?
Når KNS overtar, starter KNS i prinsippet med blanke ark. KNS jobber med utskiftningen av hele havnen til et nytt og moderne anlegg. Det nye anlegget vil tilfredsstille alle krav til et moderne havneanlegg. Dette inkluderer en ny adkomst til Bygdøysiden av sundet, da den gamle må fjernes senest 15. januar 2024.

Målet for KNS er å kunne tilby sommerhavn fra 1. mai 2024. Det er foreløpig uklart hvor mange plasser som kan tilbys, men KNS tilstreber å kunne tilby minst like mange plasser som det er i dag. KNS vil kunne tilby de fleste av dagens leietakere plass på Killingen i det nye anlegget.

Det vil sannsynligvis ikke kunne tilbys båtplasser med større lysåpning enn 5,0 meter, og KNS har dessverre ikke mulighet til å tilby båtplass til de som ønsker å benytte båten som bosted. Dette er en vanskelig beslutning som vi har tatt etter nøye vurdering, og vi forstår at dette kan være utfordrende for dere som mister deres nåværende plasser.

For deg som i dag har plass på Killingen, betyr dette at du må søke KNS om ny havneplass om du fortsatt ønsker å ha båten din på Killingen. Informasjon om hvordan dette gjøres står lengere ned i dette skrivet.

Vinteropplag 23/24:
Det blir dessverre ikke mulig for KNS å kunne tilby vinteropplag på land på Killingen, da KNS ikke har lykkes med å lande en avtale med nåværende leietaker som både KNS, Utleier og Statsbygg kunne stille seg bak. For de som ønsker å ha plass i boblehavn, har KNS har mye ledig kapasitet i boblehavn i marinaen på Dronningen. Se info her: https://www.kns.no/fasiliteter/marina/vinteropplag/

Hva skal jeg gjøre for å få havneplass:
Vi ønsker alle som oppfyller KNS´ havnekriterier velkommen til å søke om plass. Du finner informasjon om KNS´ kriterier i havnereglementet her. Havneplasser hos KNS fordeles etter medlemsansiennitet. For å kunne bli ført opp på ventelisten må du være medlem.

Bli medlem her

Søk om plass i boblehavn her

Informasjon om sommerhavn på Killingen vil bli tilgjengelig fortløpende, da det avhenger av pågående prosesser. Dersom du allerede nå vet at du ønsker å ha båten din på Killingen/KNS, kan du søke om sommerhavn her. Når du har søkt om plass, blir du automatisk satt på KNS sin venteliste

Når du har søkt om plass hos oss, vil du få en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad.

KNS er spente på tiden som kommer, og håper det er mange som fortsatt ønsker å være med videre. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Til slutt, ønsker vi å takke for deres støtte og forståelse i denne overgangsperioden. Vi forstår at dette kan være utfordrende, og vi skal gjøre vårt beste for at dette skal bli best mulig for flest mulig.

Med vennlig hilsen
Anders Kristensen
Generalsekretær KNS
anders@kns.no

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam