Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i KNS 2023

Tidspunkt: Mandag 22. mai kl. 18.00

Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for Kongelig Norsk Seilforening

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er),
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne sakslisten.
  7. Godkjenne forretningsorden
  8. Behandle forslag og saker.

KNS styret har fremsatt forslag om inngåelse av Leiekontrakt med AS Killingen.

«KNS har inngått en 100 års leiekontrakt med AS Killingen (eier øyen Killingen som ligger ved Bygdøy Sjøbad). Arealet omfatter landareal, bygninger og vannspeil som kan utnyttes til båthavn. Det er usikkerhet knyttet til når, hvordan og hvor mange båtplasser KNS kan tilby sine medlemmer. Usikkerheten er knyttet til utleiers kommende avvikling av nåværende leietaker samt regulatoriske forhold.»

Hovedinnholdet i leiekontrakten og tilleggsavtaler vil bli gjennomgått på møtet før årsmøtet godkjenner leiekontrakten i og tilleggsavtalene.

Forslaget er behandlet i både Styret og Rådet som enstemmig støtter forslaget.

Er det slik du vet du ønsker å stille et spørsmål i selve årsmøtet kan du med fordel stille spørsmålet allerede nå til Anders Kristensen på anders@kns.no

Av praktiske hensyn ber vi om påmelding, du kan melde deg på her:

https://app.rubic.no/Public/Events/12496

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam