Innkalling til ordinært årsmøte i KNS 2024

Tidspunkt: Torsdag 21. mars kl. 18.00

Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for Kongelig Norsk Seilforening

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er),
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Godkjenne og behandle Foreningens årsberetning.
 9. Godkjenne og behandle Foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom.
 11. Behandle forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingent og avgifter.
 13. Vedta foreningens budsjett.
 14. Behandle foreningens organisasjonsplan
 15. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret (anders@kns.no) senest én måned før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på www.kns.no

Er det slik du vet du ønsker å stille et spørsmål i selve årsmøtet kan du med fordel stille spørsmålet allerede nå til Anders Kristensen på anders@kns.no

Direkte etter årsmøte inviterer vi til fingermat og hyggelig seilprat for alle som ønsker. Alle er velkommen, uavhengig om du har deltatt på årsmøtet eller ikke.

Dokumenter til årsrapporten finner du her

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam