KNS kritiske i høringsrapport

KNS har sendt en høringsuttalelse til Miljødirektoratet i forbindelse med planene om et havbasert vindkraftverk nord i Skagerak. Her er seilforeningen kritiske til myndighetenes planer om utbyggingen av vindkraftprosjektet «Vidar». KNS argumenterer for at denne vindparken vil skape sterke forstyrrelser for vindforholdene i området i det nordlige Skagerak, og således sette strenge begrensninger for hvordan det kan seiles. KNS mener at vindparken vil redusere mulighetene for en rekke seilklubber til å arrangere nasjonale og internasjonale offshore regattaer, i tillegg til at prosjektet kan true Hankø som internasjonal seildestinasjon. KNS skriver videre i uttalelsen at vindparken i tillegg vil begrense tur- og cruisingområdet for rekreasjon, og at vindområdet som blir påvirket er vesentlig større enn det arealet de fysiske vindmøllene faktisk dekker. Dersom vindparken blir vedtatt bygget, frykter man at dette vil skape presedens for videre utbygging av vindparker sørover mot Skagen.

KNS forutsetter og forventer at seilsporten inkluderes i en  detaljert konsekvensutredning før endelig vedtak fattes, og at de internasjonale seilforbundene involveres i likhet med de største seilforeningene, som er store arrangører av internasjonale mesterskap i området.

Les hele høringsuttalelsen nedenfor:

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam