KNS uenige med NSF

KNS er uenige med Norges Seilforbund (NSF) i hvilke kriterier forbundet vil benytte seg av i sin innstilling til OL-uttak. Derfor har KNS nå sendt innspill tilbake til forbundet i form av et åpent brev, som du kan lese her.

Norges Seilforbund (NSF) sendte den 21. september e-post til seilforeninger i Norge med aktive seilere som er aktuelle for OL i Paris 2024. E-posten inneholdt informasjon om de kriterier seilforbundet vil benytte seg av i sin innstilling til Olympiatoppen for hvilke båter som skal sendes til OL. Seilforbundet ber seilforeningene om en tilbakemelding/innspill med frist til 30. september.

Kort oppsummert er forslaget til NSF at de ønsker tidlig uttak av hvilke båter/team som skal representere Norge i OL i 2024, for alle klasser bortsett fra iQFoil, hvor VM i Haag i 2023 er klassens første kvalifiseringsregatta. NSF ønsker at uttaket skal være ferdig i 2023.

KNS har mange seilere som er aktuelle for deltakelse i OL, og har lest og diskutert opplegget internt. KNS kan ikke støtte forslagene i sin helhet. Dette gjelder spesielt i de klassene der det er flere båter/team som konkurrerer om nasjonsuttak. Norge har ikke samme historikk som våre naboland Sverige og Danmark, med å ha flere båter/team som konkurrerer om den ene plassen i OL. Vi anbefaler derfor å lære av våre naboer, med følgende «oppskrift»

Det er tre ulike faser i veien frem til OL 2024:

  • Nasjonskvalifisering
  • Nasjonsuttak
  • Forberedelse for uttatt båt/team

Det aller viktigste er å kvalifisere nasjonen i den angitte klassen. Her må vi jobbe sammen som et lag når det er flere båter som konkurrerer om endelig uttak. Det å blande inn nasjonsuttak i nasjonskvalifiseringen kan være svært uheldig da individuelle team kan ha nytte av andre plasseringer enn det som tjener nasjonskvalifiseringen.

Etter KNS´ syn skal nasjonsuttak ikke starte før Norge er kvalifisert i gjeldende klasse. Der det er liten eller ingen konkurranse mellom team har dette mindre betydning. Men for IQFoil og 49erFX er dette et viktig prinsipp. Vi har derfor ingen ytterligere kommentarer til ILCA 6, ILCA 7, og 49er.

Vi synes NSF gjør et klokt valg for iQFoiL ved at World Sailings VM i Haag er Nasjonskvalifisering og at dette også er første regatta i nasjonsuttaket. Uttaksregattaen her kan med fordel utvides til VM på Lanzarote, verdenscup Sofia og Hyeres i 2024. NSF følger her hovedprinsippet som KNS fremfører.

Når det gjelder 49erFX mener KNS at NSF gjør en stor feil. Vi har to svært gode team som begge kan kvalifisere Norge til OL. Ambisjonen her er medalje i 2024. Oppgaven til NSF og klubbene er å sørge for at den antatt beste båt på OL-tidspunktet er den båt som blir uttatt. KNS mener NSF bryter hovedprinsippet i sitt forslag, og er heller ikke i tråd med NSF sin eget forslag i IQFoil.  

KNS mener at vi må bygge begge lag sterke som et felles norsk team, og sammen sørge for at Norge blir kvalifisert til OL under VM i Haag. Haag bør på samme måte som for IQFoil være første regatta i nasjonsuttaket. Dersom Norge evner å nasjons kvalifisere seg i Haag, så vil denne og påfølgende regattaer definere uttaket. Vi må erkjenne at etter at Norge er kvalifisert så blir det mer taktisk seiling mellom teamene, og det vil spisse seg på siste uttaksregatta. Det å ha to team som virkelig kjemper for et uttak gjennom flere regattaer vil være godt for norsk seilsport, og det er da stor sannsynlig for mediedekning på en helt annen måte enn det vi ser vanligvis for seiling.

Dersom Norge ikke evner å kvalifisere seg i Haag, står vi overfor en felles nasjonal utfordring. Da vil mye stå på spill i EM Vilamoura, som er siste mulighet til å kvalifisere nasjonen. Det blir derfor viktig at begge lagene fokuserer på nasjonskvalifisering som medfører at denne regattaen ikke bør telle i uttaksserien. Gitt nasjonskvalifisering vil uttaket bygge på resultatene fra VM i Haag og påfølgende regattaer.

Oppsummert mener KNS:

  • Man må bygge felles teamfølelse og jobbe som et lag for å sikre nasjonskvalifisering under VM i Haag, alternativt senere uttaksregattaer. Dette er spesielt viktig i de klassene hvor flere båter/team kan vinne uttaket.
  • For klassene IQFoil og 49erFX bør første uttaksregatta være VM i Haag. 49erFX bør følge samme konsept som NSF foreslår for IQFoil. Ingen senere nasjonskvalifiseringsregattaer bør inngå i uttaksserien.
  • Denne fremgangsmåten er ikke til hinder for å forberede seg forsvarlig til OL.
  • Knivskarp konkurranse i uttaksregattaene etter nasjonskvalifisering vil tjene seilsporten i Norge gjennom økte medieoppmerksomhet i sin helhet.

KNS ber derfor Norges Seilforbund revurderer OL-uttaket.

Med vennlig hilsen

Anders Kristensen                                      Aleksander Wang-Hansen

Generalsekretær                                           Leder KNS-sport og Styremedlem

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam