Kranbooking hos KNS

KNS disponerer to kraner - en stor og en liten. Den lille kranen opereres etter et "drop-inn" prinsipp, så der er det førstemann til mølla. Ta kontakt med havnekontoret dersom du har spørsmål.. 

For den store kranen gjelder følgende betingelser:

  • Den store kranen betjenes kun av Havnekontorets faste ansatte.
  • Tidspunkt for løft er enten mellom kl. 08.00 og 09.00 om morgenen, eller mellom kl. 15.00 og 16.00 om ettermiddagen mandag til fredag.
  • Kun to båter kan stå på land til enhver tid.
  • Bestiller vil motta en e-mail fra Havnekontoret som bekreftelse på at bookingen er registrert.
  • Priser for løft finner du her:
  • Første døgn på land er inkludert i prisen for løft.
  • Vær oppmerksom på at man betaler for å stå på land også lørdager, søndager og andre helligdager. 

 

Booking av den store kranen

Vi jobber med å få på plass en ny bookingløsning for den store kranen. Vennligst ta kontakt med havnekontoret for å booke denne.