Barn 6-12 år

Barn 6-12 år

Feva

Feva (dag- eller kveldstid): Passer fra 9 år. Som Fevaseiler lærer du grunnleggende seiling og teknikk, hvordan rigge, glede og trygghet på sjøen. Feva er en flerpersonbåt – noe som gjør at man lærer å samarbeide ombord samtidig som man lærer å seile, rigge og mestre elementene. Treningen foregår på vårt Seilsenter på Bygdøy.  


Informasjon om påmelding:
Under finner du link til påmelding. Husk at det er barnet du melder på, og ikke foresatt. Det er krav til medlemskap for å delta. Alle deltakere må være trygge i vannet. 

Utstyr:
-KNS stiller med båt. De som har egen båt, vil få tildelt båtplass.
– Seilvest (kan lånes ved behov)
– våtdrakt/regntøy og sko (klær etter vær)

Oppstartsamling: For å få en god start og bli kjent på seilsportsenteret, med utstyr, trenere og de andre på gruppen anbefaler vi alle å delta på oppstartssamlingen

Kveldstid

Seiltrening på Kveldstid – trening to dager i uken

2023 Treningsgruppe:
Informasjonsmøte; onsdag 26. april kl. 18.00 på Seilsportsenteret. 

Oppstart blir helgen 6-7. mai kl. 12.00 til 16.00 

Gruppen seiler deretter: hver mandag og onsdag kl. 17.30 til 19.30 

For at seilerne skal få en best mulig utvikling og tid på vannet er følgende dager satt opp i tillegg: Søndag 4.juni kl 16-19, lørdag 17. og søndag 18. juni kl. 10-14 

Sesongen varer frem til høstferien med et opphold i sommerferien

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Geir Dahl Andersen, geir@kns.no

Pris:
Treningsavgift: kr 5700,- For hele sesongen – fra vår frem til høstferien, med seiling to dager i uken, inkluderer oppstartsamling og helgesamlinger.

Dagtid

Seiltrening på dagtid med henteordning fra skolen – trening en dag i uken

KNS organiserer seiltrening med henting i maxitaxi fra skoler i stor-Oslo, uavhengig av antall barn fra den enkelte skole. Foreldre henter. 

2023 Treningsgruppene:

Oppstartssamling 29.04, 30.04 og 01.05 – se info i påmeldingslinken. 

Trening vår: Mandag 15.00-17.00 eller torsdag 15.30-17.30.  

Varighet vårsemester: Uke 19-25.
Varighet høstsemester: Uke 35-39

Man melder seg på vår- og/eller høstsemsteret i samme link.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Lene Johansen, lene@kns.no

Pris: 
Treningsavgift: kr 3400,- per sesong. (Inkluderer henting på skolen og leie av båt med seiling en dag i uken)
Oppstartssamling: kr 200,- per dag, eller 500 kr. for 3 dager. 

Seilere som deltar på Nivå 1 / Nybegynner har fortrinnsrett på våre sommerleirer i uke 26 & 33. 

KNS arrangerer sommerleiren «sommermoro» gjennom hele sommerferien (uke 27-32) som er åpen for alle. Les mer her

Laget av Kompani Kvam