Optimist

Optimistjolle (dag- eller kveldstid): Passer fra 7-8 år. Som Optimistjolleseiler lærer du grunnleggende seiling og teknikk, hvordan rigge, glede og trygghet på sjøen. Barna kan seile to og to sammen til de er trygge nok i båten til å seile alene. Treningen foregår på KNS Seilsenter på Bygdøy. 

Informasjon om påmelding:
Under finner du link til påmelding. Husk at det er barnet du melder på, og ikke foresatt. Det er krav til medlemskap for å delta. Det blir belastet kr. 300,- ved påmelding (ikke refunderbart). Faktura med restbeløp kommer på e-post. Alle deltakere må være trygge i vannet.

Utstyr:
-Båt – Det er ikke krav til egen båt. Se mer informasjon under pris for de ulike gruppene. De som har egen båt, kan leie båtplass på seilsenteret.
– Seilvest (kan lånes ved behov)
– våtdrakt/regntøy og sko (klær etter vær)

Oppstartsamling: For å få en god start og bli kjent på seilsportsenteret, med utstyr, trenere og de andre på gruppen anbefaler vi alle å delta på oppstartssamlingen.

Dagtid

Seiltrening på dagtid med henteordning fra skolen – trening en dag i uken

KNS organiserer seiltrening med henting i maxitaxi fra skoler i stor-Oslo, uavhengig av antall barn fra den enkelte skole. Foreldre henter.

2022 Treningsgruppene:
Oppstartssamling: vårsesongen 1. mai kl. 10.00-12.00
Trening: en valgfri dag i uken, mandag-torsdag, fra kl. 15.00-17.00 (onsdager 15.30-17.30). Treningen går over vår- og høstsesong, der det er mulig å melde seg på en sesong av gangen.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Lene Johansen, lene@kns.no

Pris:
Treningsavgift: kr 3090,- per sesong  (inkluderer henting på skolen og leie av båt med seiling en dag i uken)
Oppstartssamling: kr 400,-

Kveldstid

Seiltrening på Kveldstid – trening to dager i uken

2022 Treningsgruppene
Informasjonsmøte: Onsdag 27. april kl. 18.
Oppstartssamling: 7.+ 8. mai kl. 12.00-16.00
Trening: Mandag og onsdag kl. 17:30-19.30. Gruppen seiler frem til høstferien, med et opphold i sommerferien.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Geir Dahl Andersen, geir@kns.no

Pris:
Treningsavgift: kr 3200,- For vår- og høstsesongen med seiling to dager i uken. (inkluderer oppstartssamling)
Leie av båt: kr 2100,- huk av for «leie av båt» under påmeldingen.
(Vi fakturerer våren og høsten separat)

Seilere som deltar på Nivå 1 / Nybegynner har fortrinnsrett på våre sommerleirer i uke 25 & 33. 

KNS arrangerer sommerleiren «sommermoro» gjennom hele sommerferien (uke 26-32) som er åpen for alle.

Laget av Kompani Kvam