Seilleir barn og ungdom

Seilleir barn og ungdom

Pinsemoro

Pinseleir på KNS Seilsportsenter 2022 – program og påmelding er ikke klar enda.

Alle dager fra kl 10.00-15.00

For seilere som er på nybegynner og videregående nivå

Pris kr. 3090,-hvorav kr. 300,- betales ved påmelding (ikke refunderbart)
Faktura med restbeløp blir tilsendt på e-post.

Det er ikke krav til eget utsyr. Det er krav til KNS medlemskap 

Påmelding

Program: (program og påmelding for 2022 er ikke klar enda)
10.00 – 10.30 Rigging, briefing,
10.30 – 12.00 Seiløkt på vannet
12.00 Lunsj
12.30 Briefing
13.00 Seiløkt på vannet
14.30 Rigge ned, rydde inn utstyr

Laget av Kompani Kvam