Teoretiske kurs

TEORETISKE KURS

D5LA – World wide

HvaD5LA – World Wide – Fritidskippersertifikat, Kveldskurs
Fritidskippersertifikat med uinnskrenket fartsområde.
Kurset er bygger på fritidsskippersetifikatet D5L. Tilleggskurset vil være på 45 undervisningstimer.

Sertifikatet vil gi deg rett til å føre et fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Kurset omhandler navigasjon, (bestikkregning, storsirkelseilas, astronomiske observasjon ved bruk av sola), tidevann og havstrømmer, meteorologi og oseanografi. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen.  
Nivå / forkunnskaperDeltakerne må ha gjennomført Fritidskipperkurs D5L.
NårFritidsskipperkursD5LA-sertifikat(kveldskurs/torsdager)
Fra 9.11.2023 til 8.2.2024


Kurset går på torsdager kl. 17.30 – kl 20.45.

Fritidsskipperkurs(D5LA)– nettkurs
Kontinuerligopptak – ta kontakt med roarbr@online.no
PrisPris: kr. 5800 (Kursavgift) + eksamensgebyr kr 450 (Sjøfartsdirektoratet)
Pris KNS-medlemmer: 4800 (Kursavgift) + eksamensgebyr kr 450 (Sjøfartsdirektoratet).
Prisen inkluderer materiell med unntak av personlige utstyr som passer, parallellforskyver, linjal og kalkulator. Kr. 300,-betales ved påmelding (ikke refunderbart)
Faktura med restbeløp blir tilsendt på e-post. 
StedKNS, Huk Aveny 1
LitteraturEget kurskompendium blir delt ut første kurskveld.
PåmeldingPÅMELDING

Arrangør
KNS og Oslo Kystskipperskole, Roar Breivik Oslo kystskipperskole som er kvalitetssikret og godkjent av Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for kurset.

Det er bindende påmelding to uker før kursoppstart.

Kontaktinformasjon
KNS, kurs@kns.no- tlf. 23 27 56 00 Lene Johansen
Oslo Kystskipperskole, roarbr@online.no, tlf. 900 32 525 Roar Breivik

Pris og utstedelse av sertifikat 
Søknad om fritidskippersertifikat sendes til Sjøfartsdirektoratet.
Sjøfartsdirektoratet anbefaler å søke elektronisk for raskere saksbehandling.

Du må betale et engangsgebyr for å få utstedt fritidsskippersertifikat.
Gebyret er fastsatt i forskrift om maritime sertifikatgebyrer mv.

For mere informasjon se sjødirektoratets egne sider.

Laget av Kompani Kvam