ISAF – sikkerhetskurs

World Sailing Sikkerhetskurs (ISAF sikkerhetskurs)

Målgruppe

Seilere som ønsker å øke sin kompetanse og bli en bedre og sikrere seiler under vanskelige forhold. Kurset gir også rett til å delta på regattaer med sikkerhetskategori 0-2 eller 3 (shorthanded eller med tillegg for sikkerhetskurs) når man i tillegg har tatt OSN godkjent førstehjelpskurs.

PÅMELDING skjer direkte til RS Sjøredningsskolen

Varighet

Grunnkurset gjennomføres på to dager, repetisjonskurset gjennomføres på en dag.
Personer som har gyldig sikkerhetskurs for offshore eller skip kan velge å ta forkortet versjon på en dag.

Repetisjonsfrekvens

Opplæringen må repeteres hvert 5. år.

Krav til forkunnskaper

Deltagere bør ha seilt tur eller regatta en periode i forkant for å få maksimalt utbytte av kurset.

Innhold

Deltagerne skal etter gjennomført kurs ha god kunnskap om:
Å gi hjelp til annet fartøy
Personlig sikkerhetsutstyr, teori og praksis
Vedlikehold av sikkerhetsutstyr
Brannsikkerhetsregler og brannslokking, teori og praksis
Mannskap over bord, oppdagelse og håndtering
Nedkjøling, kuldesjokk og drukning
Mannskapets helse
Kunnskap om maritimt vær
Hardtværseiling
Stormseil
Skadekontroll
Søke- og redningsorganisasjoner
Pyroteknikk og signalutstyr, teori og praksis
Nødkommunikasjon, teori og praksis
Redningsflåter og evakuering, teori og praksis

Kurspriser

Kurspris for grunnkurs dag 1 kr 2100.- (deltagere med gyldig offshore/skip sikkerhetskurs) Kurspris for grunnkurs dag 1 og 2 kr 4500.-
Kurspris for repetisjonskurs dag 2 kr 2800.-

Overnatting/måltider på RS Noatun Langgrunn

person pr rom:
Overnatting m/frokost: kr 1090.- Overnatting m/helpensjon: kr 1681.-

personer pr rom:
Overnatting m/frokost: kr 605.- pr person Overnatting m/helpensjon: kr 1196.- pr person

personer pr rom:
Overnatting m/frokost: kr 444.- pr person Overnatting m/helpensjon: kr 1034.- pr person

personer pr rom:
Overnatting m/frokost: kr 363.- pr person Overnatting m/helpensjon: kr 953.- pr person

Se vår hjemmeside for mer info: www.sjoredningsskolen.no

Bare måltider (prisene er for 2020 og kan ha blitt justert 2021)

Enkel frokost: kr 60.- Lunsj: kr 165.-

Dagens middag: kr 195.- Enkel kveldsmat: kr 66.-

Ansvarlig foredragsholder: (seilspesifikk del)

Simen Løvgren
Phone: +47 934 44 610
simen162@gmail.com
Kursansvarlig Sjøredningsskolen 

Trond Knapstad

Driftsleder

RS Sjøredningsskolen AS

Mobil: + 47 90 67 12 45
Telefon: +47 33 07 12 20
Langgrunnveien 34, 3186 Horten
trond.knapstad@rs.no
www.sjoredningsskolen.no

Ansvarlig I KNS

Lene Johansen
Leder for kurs og utdanning
Kongelig Norsk Seilforening
Royal Norwegian Yacht Club
93 48 43 80
lene@kns.no

Lenker:
-Sjøredningsskolen: https://kurs.sjoredningsskolen.no/#/
-Kurs Sjøredningsskolen: https://kurs.sjoredningsskolen.no/#/

Laget av Kompani Kvam