Teoretiske kurs

TEORETISKE KURS

VHF – Short Range Certificate

SRC/VHF-sertifikatet gir deg den kunnskapen du trenger for å ha best mulig nytte av VHF-radioen.

Hvorfor bør DU ha en VHF-radio?
Som en vesentlig del av Telenor Maritim Radio gir Kystradio og din VHF-radio trygghet for deg og dine når du ferdes på sjøen. 
Ikke bare når du er i nød, men også i det daglige. 
De fleste ulykker skjer i kystnære farvann, nær land med holmer og skjær.

Kursdatoer: onsdag 3. april, onsdag 10. april,  mandag 15. april, onsdag 17. april 2024

Hver undervisningskveld er fra kl 18.00-21.00

Kursholder: Bjørn Sørensen 
Sted KNS, Huk Aveny 1, Bygdøy
Pris Kurs Kr. 1000,-  Bok kr 398,- Boken deles ut ved oppmøte.
Bok kan også hentes på KNS etter avtale med lene@kns.no
I tillegg kommer eksamensavgift som betales direkte til Telenor.

Kursinnhold:
– Radioteknikk / radiobølger, sambandstyper, kanalvalg etc.
– Batterier, trygging, haster og nødtrafikk
– GMDSS systemet. Inkl. AIS og Navtex
– Oppgaveløsning og praktisk øvelse med radio

Eksamen gjennomføring på nett som en hjemmeeksamen på egen pc. 

Ønsker du oppfriskningskurs for å oppdatere sertifikatet ditt – ta kontakt med Lene Johansen lene@kns.no

Gjelder deg som allerede har sertifikat, men som ønsker oppgradering.

Gjennom å ta SRC/VHF-sertifikatet, lærer du blant annet om følgende;
Hvordan du varsler hvis du kommer i nød eller har behov for assistanse
Hvordan du kan motta vær- og navigasjonsvarsler
Hvordan du kontakter Kystradio for ulike behov, for eksempel ringe gratis til alle norske fast- og mobiltelefoner, bruke “Meld fra hvor du drar”-tjenesten, spørre om hvor det er bunkringsmuligheter etc
Hvordan du holder kontakt med andre på sjøen
Hvordan du kan få bistand fra 24/7/365 legeteam ved akutte skader/sykdommer og oppfølging i forhold til dette
Bruk av andre varslingsløsninger som EPIRB og SART.

For familier i seilbåt og cabincruiser
Enten du er kystnære farvann eller langt til havs, vil du ha god bruk for VHF-radio.

Før turen starter
Bruk “Meld fra hvor du drar”-tjenesten som leveres av Telenor Maritim Radio – Kystradioen. 
Da kan du også sjekke værmeldingen i det området du skal seile.

Under veis
Hold kontakt med andre båter og med Kystradioen. 
Spør Kystradioen om det du måtte ha behov for som bunkringsmuligheter og vær- og navigasjonsvarsler med mer.

Ring gratis til alle norske fast- og mobiltelefoner.

Ved ulykker eller fare for et familiemedlems helse
Anrop Kystradioen og be om hjelp (alt fra brent av brennmanet til knekt arm, ankel, illebefinnende, slag, etc).

Ved nød
Varsle omkringliggende båter og Kystradioen når du er i nød, får alvorlige problemer med båt/motor, familiemedlem over bord, barn som har forsvunnet med mer.
Ved å utløse nødknappen på VHF-radioen sendes det ut alarm til omkringliggende båter samt Kystradioen, som inneholder din posisjon og identitet.

Gyldighet av norske VHF- og eldre radiotelefonisertifikat
Internasjonalt er de gamle VHF- og andre eldre radiotelefoniseritfikater i dag kun gyldig for betjening av VHF-radio uten DSC. 
Disse sertifikatene utstedes ikke lenger, men kan om ønskelig konverteres til SRC, se krav til konvertering under.

Konvertering til SRC (kredittkortstørrelse)
Har du tatt VHF- eller annet radiooperatørsertifikat før 2002 * , mangler du sannsynligvis opplæring i nye nødprosedyrer samt bruk av VHF DSC der nødknappen er et viktig element. 
Du kan oppdatere dine kunnskaper ved å lese den nye utgaven av pensumheftet «Mayday». Eller du kan melde deg på kurset. 
Kveld 3 er for de som kun trenger oppdatering.

VHF-sertifikat og SRC tatt i perioden 01.01.2002 til 24.03.2006 kan konverteres til nytt SRC uten noe krav til ytterligere oppdatering. 
Også gyldige eller utgåtte norske GOC, ROC og LRC , kan konverteres til nytt SRC. 
Bakgrunnen for krav til konvertering er at fritidsfartøy som anskaffer VHF DSC, og yrkesfartøy som ikke har krav til GMDSS i følge forskrift, men frivillig har installert VHF DSC, skal ha radiooperatør med minst SRC.
Konverteringen fra VHF- til SRC-sertifikat koster kr. 535,- (prisen kan bli endret)

Duplikat SRC
For SRC tatt i perioden 24.03.2006 til 15.09.2010 utstedes det duplikat mot innsending av nytt taushetsløfte og 1 bilde. 
For SRC tatt etter 15.09.2010 utstedes det duplikat etter anmodning på mail: sertifikat@telenor.com 
Utstedelse av nytte sertifikater påregnes et gebyr.

Søknadsskjema for konvertering og duplikat SRC
Last ned søknadsskjema/taushetsløfte for konvertering og duplikat SRC. Sendes til: Telenor Maritim Radio/Sertifikat Postboks 7150 5020 BERGEN
Legg ved: – 1 stk. passfoto ( jf.krav til passfoto) – utfylt taushetsløfte/søknadskjema – evt. *kvittering for bestilt/kjøpt pensumhefte (hvis sertifikat tatt før 2002)

Lenke:

-VHS Sertifikat: https://www.kystradio.no/privat/sertifikat/vhf-sertifikat/

Laget av Kompani Kvam