Treningsgrupper

TRENINGSGRUPPER

Feva

Viderekommende / Nivå 2 – Feva

Viderekommende (VK) trener hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 til ca 20.00. Oppstart blir helgen 7-8. mai kl. 10.00 til 14.00

Første ettermiddagstrening blir tirsdag 10. mai 

Alle som deltok på nybegynner kveld i 2021 blir direkte invitert til VK i 2022. Dvs ingen direkte påmelding. 

De som gikk på AKS seiling eller deltok på Sommermoro/Sailcamp i 2021 og er interessert i VK i år, kan kontakte Geir Dahl Andersen på mail: geir@kns.no

Treningsavgift for VK er kr 2500,- for vår og kr 2500 for høst. Faktureres separat.
Leie av båt kommer i tillegg med kr 1000,- for vår og kr 1000,- for høst.

Laget av Kompani Kvam