Treningsgrupper

TRENINGSGRUPPER

Laser

Laser 4.7 / Radial / Standard

KNS har en aktiv Laser gruppe med organisert trening og regattaseiling. Gruppen trener på Seilsportsenteret flere ganger i uken og deltar på regattaer i inn- og utland gjennom sesongen. Hver tirsdag seiles det Tirsdagsregatta med start utpå kl. 18:00

  • Organisert trening på KNS Seilsportsenter
  • Klubbregatta hver tirsdag i sesongen (foreldredrevet)
  • Båtplass på Seilsportsenteret
  • Tilgang til klubbhus med garderobe og dusj
  • Trener på utvalgte regattaer og samlinger

Kontaktpersoner:

Klassekaptein: Per Kristian Grønlund, mob: 915 16 398, e-post: pkg@leaptechnology.no
Kontakt leder for Seilsportsenteret; Geir Dahl Andersen, mail geir@kns.no for nærmere informasjon om disse gruppene.

Ansvarlig trener: Mihalis Floros

Laser Master

KNS har en aktiv gruppe med Laser Master seilere som har organisert trening og regattaseiling.

Treningstidene på KNS Seilsportssenter er:

Torsdager 17.30 – 20.30
I tillegg deltar klassen i klubbens Tirsdagsregatta med start kl 18:00

Treningen på Seilsportsenteret starter i april. For oppdatert informasjon angående trening og regattaer, følg med på Facebookgruppen:  http://www.facebook.com/groups/LaserMasterKNS/

Treningsavgift 2021:  Kr 4250,-som inkluderer:

  • Organisert trening på KNS Seilsportsenter
  • Klubbregatta hver tirsdag i sesongen (foreldredrevet)
  • Båtplass på Seilsportsenteret
  • Tilgang til klubbhus med garderobe og dusj


Kontaktpersoner:

Klassekaptein:  
Bjørn Malm, E-post: bjorn@hoine.no Telefon: 934 79 627
Ansvarlig trener: Mads Severin Hassum-Olsen Mob: 954 24 481  Mail: mads.severin@gmail.com

Laget av Kompani Kvam