Treningsgrupper

TRENINGSGRUPPER

Laser Standard

KNS har en aktiv Laser gruppe med organisert trening og regattaseiling. Gruppen trener på Seilsportsenteret flere ganger i uken og deltar på regattaer i inn- og utland gjennom sesongen. Hver tirsdag seiles det Tirsdagsregatta med start utpå kl. 18:00

  • Organisert trening på KNS Seilsportsenter
  • Klubbregatta hver tirsdag i sesongen (foreldredrevet)
  • Båtplass på Seilsportsenteret
  • Tilgang til klubbhus med garderobe og dusj
  • Trener på utvalgte regattaer og samlinger

Kontaktpersoner:

Klassekaptein: Per Kristian Grønlund, mob: 915 16 398, e-post: pkg@leaptechnology.no
Kontakt leder for Seilsportsenteret; Geir Dahl Andersen, mail geir@kns.no for nærmere informasjon om disse gruppene.
Ansvarlig trener:  Mihalis Floros

Laget av Kompani Kvam