Treningsgrupper

TRENINGSGRUPPER

Optimist

Optimist Nybegynner / nivå 1

2022: KNS har to nybegynner / nivå 1 grupper. En gruppe som trener en dag i uken med henting på skoler i stor-Oslo, og en gruppe som trener to kvelder i uken. Mer informasjon og påmelding

Optimist Viderekommende / nivå 2

2022: Viderekommende (VK) trener hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 til ca 20.00. Oppstart blir helgen 7-8. mai kl. 10.00 til 14.00

Første ettermiddagstrening blir tirsdag 10. mai.

Alle som deltok på nybegynner kveld i 2021 blir direkte invitert til VK i 2022. Dvs ingen direkte påmelding.

De som gikk på AKS seiling eller deltok på Sommermoro/Sailcamp i 2021 og er interessert i VK i år, kan kontakte Geir Dahl Andersen på mail: geir@kns.no

Treningsavgift for VK er kr 2500,- for vår og kr 2500 for høst. Faktureres separat.

Det er fremdeles mulig å leie båt på VK nivå, men vi anbefaler å kjøpe egen båt. Mer informasjon om dette vil bli gitt i forkant av sesongen. Leie av båt koster kr 1000,- for vår og kr 1000,- for høst.

 

TurGlede klassen starter mellom 0600-1000
De andre klassene har første start kl. 14.00.
Eksakt starttidspunkt publiseres i startlistene som publiseres uken før start og styres av flere parametere som antall deltagere og fartspotensialet på de ulike båtene.

I M2S finner du en oppslagstavle der all regattateknisk informasjon som kunngjøring, seilingsbestemmelser, startlister, starttidspunkt, havneplan osv.

Kunngjøringen inneholder mye viktig informasjon og gir svar på mange praktiske spørsmål som gjelder seilasen. Kunngjøringen publiseres når påmeldingen åpner. I kunngjøringen finner du informasjon om:
– Tidspunkt for seilasen
– Hvor KNS publiserer offisiell informasjon
– Definisjon av de ulike klassene, frister for påmelding og priser
– Oversikt over hvilke og krav og dokumenter du må forholde seg til for å kunne delta i seilasen.

Seilingsbestemmelsene publiseres uken før start og beskriver detaljene for seilasen.

Klasseinndeling og Startlister
Disse publiseres og oppdateres regelmessig i uken før start. Klasseinndelingen og startlistene varierer fra år til år og styres i stor grad av hvilke båter som er påmeldt. De endelige startlistene og klasseinndelingen publiseres torsdag 9. juni klokken 1600 

Faerdern.com

På denne siden finner du informasjon om det som skjer i Oslo og Tønsberg før, under og etter arrangementet. 

Færderseilasen er åpen for alle som ønsker å delta, men seilasen går om natten og i et område der det av og til kan bli litt vær. Derfor stilles det visse krav til båten som skal seiles og utstyret som skal være med. Les mer under «HVILKE KRAV STILLES TIL BÅT OG UTSTYR?»

Båten må være dekket (ha dekk og kahytt) og ha faste køyer. I tillegg må båter som er produsert etter 1998 tilfredsstille CE kategor C. De fleste serieproduserte båter tilfredsstiller dette, men er du i tvil så skal det finnes en typegodkjenning på styrbord side akter som forteller hvilken kategori båten er sertifisert for. Båten må også være forsikret.

Utstyret som kreves om bord står beskrevet i kunngjøringen punkt 7. I dagene før seilasen og etter mål gang kan båten bli tatt ut til sikkerhetssjekk. En kontrollør vil da be deg om å fylle ut en egenerklæring der du bekrefter at usyret som er påkrevd er ombord. Kontrolløren kan også be om å få se usyret og be deg om å vise hvordan det fungerer. Hvis båten har mangler meldes dette til prosteskomiteen som kan gi straff. Straffen kan være tillegg i tid, startforbud eller diskvalifikasjon.

Båter kan søke dispensasjon fra enkelte av sikkerhetskravene.

Færderseilasen har en maksimaltid. Se hva som gjelder i Seilingsbestemmelsene.
Båter som ikke har krysset mållinjen når maksimaltiden er passert vil registrert som «ikke fullført» DNF.

I 2022 har vi gjort følgende justeringer:
– Starten er flyttet tilbake til Oslo indre havn utenfor Aker brygge
– Sailors Lounge flyttes fra Støperiet til Foyn Street (les mer om dette her)
– Regattakontoret er flyttet fra Støperiet til hotell Klubben

Færderseilasen har mange ulike klasser og er tilpasset for både tur og konkurranseseilere.
Hvilken klasse som er riktig for deg avhenger av flere ting og for førstegangsseileren kan det være vanskelig å forstå hvilken klasse som passer best.

Her er en beskrivelse av de ulike klassene, forhåpentligvis vil det hjelpe deg med å velge riktig klasse. Det er mulig å bytte klasse etter at du har meldt deg på så lenge du tilfredsstiller kravene til klassen du ønsker å seile i

NOR-Rating klassene:

NOR-Rating er et handicapsystem som gjør at ulike båter kan konkurrere sammen selv om båtene i seg selv er forskjellige. NOR-rating klassen deles inn i underklasser basert på fartspotensial og seilegenskaper slik at båtenr som er relativt like seiler i samme klasse. I Færderseilasen blir NOR-rating klassen delt inn i 10-12 underklasser. De første inndelingene gjøres ca 14 dager før seilasen og oppdateres regelmessig frem til torsdag 9. juni kl. 1600

For å kunne seile i en NOR-rating klasse må båtene ha et gyldig målebrev. Dette utstedes av organisasjonen NOR-Rating og er gyldig for ett år. Du kan lese mer om NOR-Rating her: https://www.norrating.org/index.php/organisasjon

NOR-rating klassene består av alle typer båter både gamle og nye. Ønsker du et relativt høyt konkuransenivå og har båt og mannskap i god form er dette klassen for deg.

NOR-Rating uten spinnaker er for de som ikke ønsker å seile med eller har spinnaker om bord.  

Entypeklassene

Dette er klasser med helt like båter. Noen entypeklasser har et stengt regelverk som må følges, mens i andre entypeklasser holder det at båten er av samme fabrikat og modell.
For å få en egen klasse må det være påmeldt minimum ti båter. Hvis det ikke er tilstrekkelig antall båter til å danne en egen klasse vil deltagerne som har meldt seg på flyttes over i en annen klasse.

Typiske entypeklasser i Færderseilasen er:
IF, j/80, Express, 11.mod. X-35, First 31.7

Turklassene

Klassen for de som har fokus på tur og ikke regatta eller for de som ikke har gyldig målebrev. Turklassen deles inn i underklasser basert på båtens størrelse og/eller fartspotensial.
Tur uten spinnaker er for de som ikke ønsker å seile med eller har spinnaker om bord.
  

Skøyteklassen og tyngre turklasse
starter fra Son fredag ettermiddag. Skøytene seiler etter måltall utsted av skøyteklubben. Skøytene må kontakte Skøyteklubben for å få målebrev med VET-tall for å delta. Tyngre turbåter må ha gyldig målebrev. Disse klassene starter fra Son fredag klokken 18:00.

TurGlede er klassen for deg som ønsker å delta på seilasen uten å måtte forholde seg til konkurrerende båter, fast starttidspunkt eller faste rundingsmerker. Du starter fra Oslo når du vil, mellom kl 06:00-11:00. TurGlede har tilnærmet valgfritt løp til Tønsberg. Resultatene baseres på kortest seilt tid uavhengig av starttidspunkt eller båttype.

Resultatsberegning:
For NOR-Rating klassene, skøyte og flerskrogsklassene  vil resultatene beregnes ut ifra korrigert tid(seilt tid x måletall). For alle andre klasser vil seilt tid benyttes til resultatberegning.


Startidspunkt

Felles NOR-rating, entype og turklassene er at de får tildelt et starttidspunkt. Starten går fra Aker Brygge. Starttidspunktet vil publiseres senest 2 dager før seilasen.

Uansett klassen må alle båtene tilfredsstille sikkerhetskravene beskrevet i kunngjøringen. Den inneholder mye nyttig informasjon og finnes på regattasidens oppslagstavle.

Så lenge du oppfyller kravene til klassen så kan du velge. Du kan imidlertid ikke velge hvilken underklasse du blir plassert i. Klasseinndelingene vil publiseres på regattaens oppslagstavle på manage2sail.no. 

Færderseilasen har fire løp(baner) som starter fra Oslo.

Oslo – Husøy

Oslo – Medfjordbåen – Husøy

Oslo – Hollænderbåen – Husøy

Oslo – Tristein – Husøy

Hvilket løp du skal seile avhenger i stor grad av båtens størrelse, men i moderne og raske regattabåter blir tildelt lengre løp enn i de andre klassene.  Løpene blir beskrevet i seilingsbestemmelsene som publiseres i slutten av mai på regattasidens oppslagstavle. Alle som melder seg på i skøyte og -tyngre tur klassen starter fra Son og seiler rundt Tristein.  

Hvis du ønsker å seile et annet løp enn det du får tildelt kan du be om å få bytte. Det betinger imidlertid at båten passer inn i klassen som seiler løpet du ønsker å byte til. Siste frist for å søke om bytte av løp er 6. juni 2022. mai. Ta kontakt med KNS hvis ønsker å bytte løp eller lurer på hvilket løp din båt normalt seiler.

For alle klassene er mållinjen mellom Husøy og Jarlsøy. To utlagte bøyer danner mållinjen. Dette beskrives nærmere i selingsbestemmelsene som publiseres i slutten av mai. mai på regattaens oppslagstavle.

Alle deltagerne må levere egenerklæring. Enten elektronisk eller på papir til regattakontoret i Tønsberg. 

Alle båter som seiler regatta og da benytter Kappseilingsreglene må ha et seilnummer utstedt av sin Nasjonale Myndighet- i Norge betyr det Norges Seilforbund. 

Å få selve nummeret er en enkel webservice hos Norges Seilforbund og koster pt. 1150,- kr i engangsbetaling. Her kan du lese mer og bestille seilnummer fra Norges Seilforbund.

Ordinær påmelding stenger 1. mai. Påmeldinger etter dette regnes som etteranmeldelse og prisen øker. Absolutt siste frist for å melde seg på er 8. juni.

Laget av Kompani Kvam