Treningsgrupper

TRENINGSGRUPPER

Nivå 3 – Regatta

Gruppen for seilere som har fullført sølvror og som skal ta gullror.

Seilerne trener to dager pr. uke og seiler klubbens tirsdagsregatta.

Torsdag som en ren treningsdag med fokus på arbeidsoppgavene ombord i båten, seiltrim, båthåndtering  og teknikkferigheter.

Tirsdag blir det regattatrening med deltakelse i tirsdagsregatta / KNS klubbregatta.

I tillegg til treninger, samlinger og regatta i klubben oppfordrer KNS seilerne til å delta på OAS regattaer, dvs regattaer arrangert i Oslo og Akershus seilkrets.

Seilerne må ha eget utstyr; båt, seil, våtdrakt / tørrdrakt, seilvest, våtsko, startklokke.

For deltakelse utenfor egen klubb, kreves det at båten er forsikret og har eget målebrev.

 For spørsmål kontakt: Geir Dahl Andersen, geir@kns.no , tlf 916 01 352

For informasjon om trening og regatta se gruppens egen facebook side.

Laget av Kompani Kvam