KNS-medlemmer har mulighet til å fylle farget diesel og biodiesel i KNS´ marina på Dronningen. 

Pumpene ligger på kaien inne i havnebassenget.

Anlegget er levert av Knapphus Energi. Det er mulig å betale med vanlig bankkort, eller med Knapphus Energikort som gir 50 øre i rabatt. Kortet kan bestilles ved å følge instruksjonen under.

Med virkning fra 1.januar 2023 har Miljødirektoratet bestemt at farget diesel skal inneholde 10% biodiesel


Rabattkort på diesel

KNS har samarbeid med Knapphus Energi som drifter dieselanlegget i marinaen i Huk Aveny 1. Her er det både avgiftsfri diesel og fornybar diesel. Avtalen gir 50 øre i rabatt pr. liter dersom du betaler med Knapphus Energikortet.

Kortet kan brukes i KNS sin Marina i tillegg til alle Knapphusanlegg i Norge. Sjekk lokasjoner her: https://www.knapphus.no/automatstasjoner

 
Kortet bestilles ved å klikke på lenken: https://www.knapphus.no/kort/bestill og fylle ut skjemaet. I feltet for «Organisasjonsnummer» skriver dere: 123456789 og i feltet for «Avtalekode» skriver dere KNS sånn at dere får 50 øre i rabatt pr. liter.

Når feltene er fylt ut klikker dere på «Send bestilling» så blir kortet sendt i Posten når søknaden er godkjent.

Når kortet er mottatt, aktiveres det på følgende måte: