Slik fortøyer du i den nye marinaen

Her er noen gode eksempler på hvordan vi skal feste fortøyningene på vår faste bryggeplass. Fortøyningstau med løkke med slitestrømpe fås kjøpt.

Under ser du noen eksempler på hvordan man ikke skal fortøye båten.

Båten skal fortøyes så langt fra bryggen at ikke hekkanker eller annet utstyr kan ødelegge fenderstokken. Her ser vi at fenderstokken har fått en skade pga. hekkankeret.

Fendre skal festes med tau i fenderstokken, ikke i metallristen over strøm- og vanntilførsel.

Laget av Kompani Kvam