Strøm kjøpes via nettside direkte på stolpene i den nye havnen eller på opplagsplassen.  Prisen er for tiden kr  2,50kr pr kWh (fra og med 11. mars 2024). KNS vurderer prisen månedlig og foretar eventuelle endinger uten varsel.