Strømpriser

Strøm kjøpes via nettside direkte på stolpene i den nye havnen eller på opplagsplassen.  Prisen er for tiden (januar 2023) kr  5,50 kr pr kWh. KNS vurderer prisen månedlig og foretar eventuelle endinger uten varsel.

Laget av Kompani Kvam