KNS bærekraft

Sjøen og havet, i tillegg til vær og vind, er noe av det viktigste vi har som seilforening og som vi er avhengig av for å kunne utøve våre sporter. Vi forplikter oss til å ta vare på disse naturressursene, og overlevere de til neste generasjon i samme tilstand som vi selv ønsker at den skal være i. 

KNS har besluttet at vi innen 2030 skal være en forening som netto ikke tilfører CO2 til klimaet og ikke bidra til å forsøple naturen med våre aktiviteter – vi skal bli en «nullfotavtrykksforening» og dette skal gjelde alle våre fasiliteter (bygninger, havneanlegg, biler og båter) og alle våre aktiviteter (treninger, regattaer, reiser).

For å nå dette må bærekraft være integrert i alt KNS driver med; vi skal være en forening som tar aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning.

Vi er ikke der enda, men jobber aktiv hver dag for å nå det målet – på våre faste anlegg, med våre transportmidler, våre arrangementer og oppfølging av våre leverandører og sponsorer. 

Vi skal som idrettslag være ledene for utvikling av nye konsepter og løsninger innen bærekraft, og vi har en ambisjon om å legge til rette med enkle løsninger og opplysning, slik at KNS sine medlemmer kan fortsette å drive med fritidsinteressen sin mest mulig bærekraftig. For å nå vår målsetning innen 2030 har vi ingen tid å miste.

Laget av Kompani Kvam