Miljø og klima

I KNS jobber vi kontinuerlig for at alle deler av driften er så bærekraftig og klimavennlig som mulig. På mange områder kan vi vise til gode resultater, på andre områder jobber vi med å bli enda bedre. Seiling er i seg selv en miljøvennlig sport og fritidsaktivitet, men vi er samtidig avhengige av å bruke f.eks. motorbåter for å kunne avvikle en regatta. Her ønsker KNS å ta nye steg, blant annet ved en gradvis utskiftning av vår motorbåtpark til båter med el-motorer.

Vi tester også ut et moderne og mer miljøvennlig bunnstoff til bruk på våre båter. Denne er helt uten biocider (giftstoff som hindrer groe under skroget). I tillegg skal dette bunnstoffet gjøre overflaten så glatt at båten får høyere fart, og dermed redusert drivstoff-forbruk.

KNS har i flere år vært sertifisert til Blått Flagg på Dronningen. Nå har også Seilsportsenteret Ulabrand blitt sertifisert. Det stilles strenge krav til miljøledelse, informasjon, sikkerhet, vannkvalitet, tilgjengelighet, og mye mer for å kunne smykke seg med Blått Flagg-sertifisering. Med det blå flagget vaiende på våre havneområder viser foreningen at vi har en synlig og seriøs forpliktelse ovenfor både mennesker og miljøet.

KNS har fått på plass moderne miljøstasjoner på våre anlegg på Dronningen og Seilsportsenteret.  slik at alt avfall blir sortert skikkelig og forsvarlig. Avfallscontainerne er komprimerende, og presser sammen avfallet slik at tømming kan gjøres sjeldnere. Komprimeringen drives dessuten ved hjelp av solcellepanel. Sensorer i avfallscontainerne varsler direkte til avfallsoperatøren om når det er tid for tømming.

Vårt medlemsblad Seilas sender til våre medlemmer fire ganger i året, og er pakket inn i en nedbrytbar plastemballasje.

Våre trenere og utøvere har fått utdelt gjenbruksdrikkeflasker.

Laget av Kompani Kvam