Om kns

OM KNS

Årsmøter i KNS

Innkalling til ordinært årsmøte i KNS 2022 finner du her

Det holdes årlige årsmøter i KNS og under ligger foregående årsrapporter. 

Innkalling Ekstra ordinært årsmøte 22.05.2023 finner du her
Referat Ekstra ordinært årsmøte 22.05.2023 finner du her

2023

Det 139. årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble avholdt 23. mars i Huk Aveny 1.

2022

Det 138. årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble avholdt 24.mars, for første gang siden 2019 med fysisk tilstedeværelse i A-salen.

2021

Det 137. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble holdt 14. mars 2019. På grunn av koronasituasjonen ble møtet avholdt digitalt. 

2020

Det 136. årsmøte ble for første gang i den stolte seilforeningens lange historie ble avholdt digitalt 29. april 2020, gjennom

2019

Det 135. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble holdt 14. mars 2019 i KNS sine lokaler i Huk Aveny. 

2018

Det 134. Årsmøte i Kongelig Norsk Seilforening ble holdt 15. mars 2018 i KNS sine lokaler i Huk Aveny.

Laget av Kompani Kvam