Om kns

OM KNS

Oversikt over Æres- og innbudte medlemmer i KNS

Foreningens Æresformand:

H.M. Kong Harald V

Fyrstelige Æresmedlemmer:

H.M. Dronning Sonja
H.M. Kong Frederik
H.H. Prinsesse Irene
H.H. Prinsesse Astrid fru Ferner
HKH Kronprins Haakon

Æresmedlemmer:

2005 Peter T.M. Brandt
2010 Einar B. Moen
2011 Ragnar Klevaas
2020 Marit Grundseth 
2023 Jørgen Stang Heffermehl

Innbudte medlemmer:

1989 Morten Bergesen
1995  Einar B. Moen (æresmedlem)
1998 Knut Frostad
2001 Henrich Nissen-Lie
2001 Herman Horn Johannesen
2003 Tulle Kamfjord
2003 Peder Lunde jr.
2005 Marit Grundseth (æresmedlem)
2006 Egil Wold
2006  Arve Sundheim 
2007  Ragnar Klevaas (æresmedlem)
2007 Moritz Skaugen Jr.
2008  Thomas Kresse
2008  Steff Herbern
2008  Peer Moberg
2009  Stig Herbern
2009  Kristian Nergaard
2009  David Tunick (USA)
2010 Paal Erik Bryhn
2010 Haakon Horn
2010  Nils Hauff
2011  Ragnar Kvam
2011  Craig Symonette (BAH)
2012  Aleksander Wang-Hansen
2012  Marie Solberg
2012  Per Eugen Kristiansen
2012  Jens Ulltveit Moe
2012  Eivind Astrup
2012  John Stork (GB)
2013 Pål A. Næss
2013 John Platou
2014 Thomas Thesleff (FIN)
2014 Carl-Gustav Pihl (S)
2015 Jan-Erik Næss
2018 Jørgen Stang Heffermehl 
2019 Ernest Godshalk (USA)
2022 Hermann Tomasgaard
2022 Karl-Christian Agerup

Laget av Kompani Kvam