Om kns

OM KNS

Hvordan varsler jeg?

Har du opplevd uønsket atferd knyttet til diskriminering, hatefulle ytringer, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?

Utvalget for Trygg Idrett er en uavhengig komite som ikke svarer til leder eller styret. Under finner du kontaktinformasjonen.

Jan Erik Sverre (advokat), KNS
Er far til Oda som satser på IQ-foil og har tidligere vært klassekaptein for NC Brett-gruppen i KNS. Jan-Erik er advokat og arbeider i det daglige med de type spørsmål som komiteen skal håndtere. 
jes@kvale.no  
Tlf: 996 24 359
Nina Frivold, Njård
Er tidligere mangeårig styreleder i Njård Håndball. Har sittet i hovedstyret i fire år og har fortsatt den rollen. Har ingen egne barn i klubben.
nina.frivold@vikenfiber.no
Tlf: 906 14 333
Astrid Klippenberg (lege), KNS
Har vært medlem i KNS i 20 år, og har vært aktiv jolleseiler. Har frem til dags dato deltatt i ulike regattaer i ny og ne, men medisinstudiene har vært hennes førsteprioritet. Astrid kommer fra en seilerfamilie, med to aktive brødre på høyt nivå.
astridhk95@hotmail.no
Tlf: 915 36 130
Ane Varden, Njård
Er tidligere mangeårig styreleder i Njård Langrenn, men har i dag ingen andre formelle verv i klubben. Har en datter som er trener i langrenn.
anevarden@gmail.com
Tlf: 926 08 912

Medlemmene i Utvalget for Trygg Idrett har undertegnet taushetserklæring. Utvalget består av to medlemmer fra KNS og to fra Njård. Utvalget vil behandle saken i felleskap, såfremt ingen av medlemmene har noen tilknytning til den/de det er varslet om. I så fall vil saken behandles av bare de medlemmene, som ikke har noen slik tilknytning.

Dersom du ønsker å varsle anonymt så kan det gjøres ved å levere det skriftlig i postkassen på Njård eller KNS hvor det på konvolutten skrives Til Utvalget for Trygg Idrett.

Medlemmene i Utvalget for Trygg Idrett fatter selv ingen avgjørelse i saken, men gir en tilrådning til styret, som har beslutningsmyndighet i slike saker. 

Etter at du har varslet en sak kan du når som helst ta kontakt med Utvalget for å få rapport om fremdrift i saken.

Dersom du er usikker på om du ønsker å legge inn en formell sak, kan du kontakte Utvalget for å spørre om råd. 

Dersom du er mindreårig, oppfordrer vi om at du involverer dine foresatte i saken.

Det er bedre å henvende seg en gang for tidlig enn en gang for sent.Laget av Kompani Kvam