Aktiv mot kreft

KNS ønsker sammen med Aktiv mot kreft å skape et annerledes pusterom (en seilbåt) enn de som finnes på sykehusene rundt om i Norge i dag. Dette vil være et tilbud for kreftpasienter, men også for dem som ønsker å ta med familien på sjøen for å kunne gjøre noe sammen i en ellers vanskelig hverdag.

Laget av Kompani Kvam