Right to play

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland. Right To Play har utviklet en unik metode hvor de gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Laget av Kompani Kvam