Vindskift

«Hjerterom på havet» er et samarbeid mellom Vindskift og KNS som har pågått i flere år, og som vi er utrolig stolte av. Med alle sine frivillige legger Vindskift til rette for, og gjennomfører, arrangement og seilturer der barn og ungdom får muligheten for å oppleve seiling, med målsetning om integrering og inkludering

Laget av Kompani Kvam