Til minne om æresmedlem Tor Møinichen

Tor Møinichen gikk brått og uventet bort 31. august 2022 bare 73 år gammel. Med det har vi mistet et av våre mest verdifulle og bidragende medlemmer. Tor har innehatt nesten alle de roller det går an i seilnorge, det er derfor ikke kun KNS men hele seilnorge som har mistet en trofast støtte.

Tors brennende engasjement for foreningen viste seg på svært mange måter. Tor ble varamedlem til styret i KNS i 2002, alminnelig styremedlem i årene 2003-2004, senere viseformann 2005-2008 og formann fra 2009 til 2012. Som formann bidro han vesentlig til arbeidet med finansieringen og planleggingen av KNS Seilsportsenter Ulabrand. Tor ble etterpå medlem av Rådet og senere formann i Rådet.

Innsats for Ulabrand

Tor kom tidlig med i Ulabrand-komitéen (1998-99) og var dens formann i 1999 – 2001. Han var da ansvarlig for etableringen av en profesjonell seilskole for ungdom og eldre nybegynnere. I 2000 ble han medlem av lokaliseringskomitéen for foreningens nye senter for sport og regattaaktiviteter, senere byggekomiteen for Ulabrand-senteret. Tor påtok seg formannsvervet i byggekomitéen fra 2010 til 2011.

Aktiv seiler

Tor har vært aktiv regattaseiler i Norge og Norden siden han var barn til i dag i klassene optimist, Oslojolle, Kutter, Laser, Soling, 470, Yngling, Maxi 999, Baltic 35 og 42, Killing, 11MOD og i de siste årene i Drake.

Trener, dommer og arrangør

Tor var elitetrener for seilere i Drammen seilforening 1975-1976. Tor var senere aktiv i opplæringsaktivitetene i KNS i årene 2002 – 2004. I perioden 1997 – 2006 utdannet Tor seg til dommer og arrangør og ble kvalifisert i begge disipliner klasse III i 2004. I 2006 ble han kvalifisert internasjonal dommer. Tor har deltatt som dommer i en lang rekke regattaer i inn og utland, senest under det store ORCi EM på Hankø nå i sommer.

Andre foreningsaktiviteter

I årene 2003-2008 var Tor formann for et eventforum som hadde ansvaret for utarbeidelse av 5-års planer for regattaaktivitetene i foreningen, og deltok aktivt i foreningens 125 årsjubileum i 2008. Han var styremedlem i diverse fond tilknyttet KNS perioden 1999-2000, og har siden 2017 vært formann i styret for Halfdan Hansens Minnefond, A.W. G. Larsens Fond og Morits Skaugens Fond. Fra 1998 til i dag har Tor vært medlem av foreningens regattakomité.

Norges Seilforbund

Fra 2013-2017 var Tor president i Norges Seilforbund og var senere valgkomitéens leder. Tor har vært dels leder, dels medlem av diverse komitéer og i NSF, så som Dommer- og Arrangørutvalget og Appellutvalget. Tor har vært varamedlem til Council i World Sailing.

Tor ble medlem av KNS i 1977, ble innbudt medlem i 2013 og valgt til æresmedlem i KNS i 2021.

Vi vil savne Tor og hans hyppige tilstedeværesle. Tor minnes med stor respekt, varme og takknemlighet. Våre tanker går til hans kone Inger, deres trillinger Christine, Henrik og Jørgen samt øvrige familie.

På vegne av styret i KNS

Nils Klippenberg

Styreleder

Tor Møinichen ved kongens båt “Stjernen” før H.M. Kongens Serieseilaser i august 2022 (foto: Christian Ruscetta)

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam