Ekstraordinært årsmøte i KNS

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i KNS 2024

Tidspunkt: Onsdag 10. januar kl. 20.00

Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for Kongelig Norsk Seilforening

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge protokollfører(e).
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne sakslisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle forslag og saker.

KNS styret har fremsatt forslag om pantesikring av selgerkreditt.

«KNS har inngått en avtale med Sjøsenter Killingen AS om overtakelse av brygger, bygninger og diverse opplagsutstyr. Det er i forbindelse med denne overtakelsen gitt en selgerkreditt, som sikres med en pantesikring. KNS Styre er følge vedtektene pliktet å få årsmøtets godkjenning av dette pantet.»

Hovedinnholdet vil bli gjennomgått på møtet før årsmøtet godkjenner nytt pant.

Forslaget er behandlet i både Styret og Rådet som enstemmig støtter forslaget.

Er det slik du vet du ønsker å stille et spørsmål i selve årsmøtet kan du med fordel stille spørsmålet allerede nå til Anders Kristensen på anders@kns.no

Av praktiske hensyn ber vi om påmelding, du kan melde deg på her: https://app.rubic.no/Public/Events/17975

Følg med på KNS sine oppdateringer

Andre nyheter

Del innlegg

Laget av Kompani Kvam