Marina

MARINA

Sommerhavn 2024

Velkommen til KNS Sommerhavn.

Sommerhavnen starter 1. mai hvert år og løper ut uke 41.
KNS tilbyr medlemmer faste båtplasser basert på kontrakter med 15 års forskuddsleie. I tillegg kommer en sesongleie og kostnad for tilgang til strøm for de som ønsker det. 

Prisene avhenger av båtplassens størrelse. Alle våre mål på båtplasser er å anse som lysåpning. Prisene finner du i søknadsskjema.

For å søke på havneplass må man være medlem i KNS. Dette gjelder også oppføring på venteliste. Plasser sorteres etter medlemsansiennitet.

Tildeling av plass gjøres normalt i første kvartal og fakturering skjer primo mars måned. Vi har normalt også noen båtplasser tilgjengelig for ren sesongleie for ett år av gangen.

Parkering: Det er kameraregistrering for alle kjøretøy; også MC, mopeder og tilhengere. Årsabonnement for båteiere med plass i marinaen vår kan kjøpes ved henvendelse til KNS’ administrasjon. Parkeringsplassene brukes etter prinsippet om “førstemann til mølla” og det gis ingen plassgaranti.

Send e-post til per.borstein@kns.no for mer informasjon

Under finner du søknadsskjema. Ved å signere søknaden, aksepterer du også innholdet i havnereglementet.

Laget av Kompani Kvam