Marina

MARINA

Sommerhavn 2023

Sommerhavnen starter 1. mai hvert år og løper ut uke 41.
KNS tilbyr medlemmer faste båtplasser basert på kontrakter med 15 års forskuddsleie. I tillegg kommer en sesongleie og kostnad for tilgang til strøm for de som ønsker det. 

Prisene avhenger av båtplassens størrelse. Alle våre mål på båtplasser er å anse som lysåpning. Prisene finner du i søknadsskjema.

Tildeling av plass gjøres normalt i første kvartal og fakturering skjer primo mars måned. Vi har normalt også noen båtplasser tilgjengelig for ren sesongleie for ett år av gangen.


KNS har også 50 -60 parkeringsplasser innenfor bommen, til disse selges parkeringskort. Parkeringsplassene brukes etter prinsippet om “førstemann til mølla” og det gis ingen plassgaranti.

Under finner du søknadsskjema. Ved å signere søknaden, aksepterer du også innholdet i havnereglementet.

For å søke på havneplass må man være medlem i KNS. Dette gjelder også oppføring på venteliste. Plasser sorteres etter medlemsansiennitet.

Laget av Kompani Kvam