Fasiliteter

Fasiliteter

Seilsportsenter Ulabrand

KNS Seilsportsenter Ulabrand ligger idyllisk plassert på Bygdøy’s vestside ved Bygdøy Sjøbad. Her har KNS sitt anlegg for juniorer og aktive jolle og brettseilere i alle aldre. Anlegget består av et flott bryggeanlegg med flere jolleslipper og fortøyningsmuligheter for riber og større båter. Det er også en slipp for utsett av riber og det er kran på brygga. Lagring av seil og annet utstyr er det plass til i bygg på bryggen.

KNS Seilsportsenter sitt klubbhus ble innviet i 2015 og ligger rett ovenfor bryggeanlegget. Det er et moderne klubbhus med stort forsamlingslokale, møterom, kjøkken (med kioskdrift), garderober og WC. Det er også et handikap WC.

I kjelleren på klubbhuset har KNS Seilsportsenter et verksted og gode lagrings og tørkemuligheter. På vinteren brukes kjelleren til kursvirksomhet og mulighet for medlemmene til å booke tid for reparasjon av eget utstyr. I tillegg lagres foreningens båter og annet utstyr her på vinteren. 

Nærmeste nabo til KNS Seilsportsenter Ulabrand er Bygdøy Sjøbad med en fin sandstrand og gode bademuligheter. Det er også flotte turmuligheter på veier og stier langs vannet og i skogen. KNS Seilsportsenter har en aktiv Facebook-gruppe der man kan følge aktiviteten. Siden finner du her.

Laget av Kompani Kvam