Marina

KNS har sin egen medlemshavn beliggende på Bygdøy i Oslo, også kjent som Dronningen.  I alt disponerer foreningen ca. 650 båtplasser, de fleste med vann og strøm. Om vinteren har vi om lag 250 plasser tilgjengelig i boblehavn, i tillegg har vi plass til et begrenset antall mindre båter på land. Vi har noen få faste gjesteplasser, men driver allikevel en effektiv gjestehavn i høysesongen når mange av våre egne medlemmer er på båtferie. Havnen har to kraner og kan løfte båter opp til 12 tonn.  I våre lokaler nederst i Huk Aveny finner du KNS’ administrasjon, havnekontoret, samt serviceanlegg med toalett og garderobe med dusj og vaskemaskin/tørketrommel. Vi har også vår egen avlukkede parkeringsplass, om enn med litt begrenset kapasitet. Men det er som regel ledig gateparkering rett utenfor bommen. 

Havnekontorets viktigste oppgave er å være tilstede og yte service for medlemmer og gjester i havna – de ulike ønskene og behovene er mange og sammensatte. Dernest har vi et stort anlegg som må vedlikeholdes; selve bryggeanlegget, vi drifter to kraner for løfting av båter, og vi har fasiliteter på land for gjester som må ettersees. Til disse oppgavene har KNS en havnesjef, en havneassistent, og egne havnevakter på kveldstid i sommersesongen.  På havnekontoret har vi også et verksted der mindre reparasjoner kan utføres på forespørsel. Verktøy lånes kun ut i begrenset omfang. Der vi ikke kan bidra selv, har KNS et omfattende og variert kontaktnett for alle tjenester som omfatter båt og båtliv. 

Tidvis er henvendelsene til Havnekontoret mange, og telefonersamtaler kan i travle perioder stjele mye tid. Vi oppfordrer medlemmer og gjester til i størst mulig grad å kontakte Havnekontoret via mail til: einar@kns.no

Laget av Kompani Kvam