Marina

MARINA

Blått Flagg

KNS er sertifisert med “Blått flagg” – en miljø- standard for lystbåthavner.

Blått Flagg stiller krav til miljø, sikkerhet, service og vannkvalitet. Brukerne av en strand eller marina som er sertifisert med Blått Flagg skal være trygge på at standarden hva gjelder miljø, sikkerhet, service og vannkvalitet er på et høyt nivå og i henhold til strenge krav. Man skal enkelt kunne orientere seg om hvilke fasiliteter stranden eller marinaen har, og hvor disse befinner seg på området.

Også for båteiere

Har du en båt, kan du sertifisere den med Blått Flagg. For å bli sertifisert må du fylle ut en egenerklæring om at du ikke kaster søppel på sjøen, at du bruker miljøvennlige produkter til vedlikehold av båten, viser hensyn til plante- og dyreliv i skjærgården og at du oppfordrer andre båteiere til å ta samme miljøhensynsortering er i full virksomhet, og vi synes brukerne av havnen viser stor vilje til å kildesortere. BlueFlag.globalnull

Laget av Kompani Kvam